sobota, 27 lipca 2013

Papieros a ekologia.

 Palenie tytoniu  testem na ekologiczną postawę.

 Myśląc o czystym powietrzu rzadko myślimy o palaczach i wpływie dymu tytoniowego
na środowisko w którym żyje osoba paląca.
 Za zanieczyszczenie powietrza obarczamy przede wszystkim przemysł i samochody.
Ale palacze również zatruwają powietrze, którym oddycha niepaląca  większość.
W najczystszych regionach o krystalicznym powietrzu ludzie mogą  ulegać zatruciu dymem z papierosów.
Niewinnie wyglądający dymek z papierosa, fajki czy cygara ma silne właściwości toksyczne.
Najbardziej szkodliwy jest dym z papierosa, ponieważ trucizna z dymu jest  absorbowana przez płuca.
Szkodliwe działanie dymu z papierosa związane jest z właściwościami nikotyny, jak i z  działaniem toksycznym produktów suchej destylacji wytworzonych podczas spalania tytoniu i bibułki.
 Nikotynizm- nałóg palenia  jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem toksykomanii. Nikotyna bardzo szybko  przenika do organizmu człowieka przez  błony śluzowe układu oddechowego i pokarmowego, w mniejszym stopniu przez skórę.
Dym z papierosa zawiera nikotyną, rakotwórcze związki policykliczne,  takie jak: benzopiren, radioaktywne izotopy, tlenki węgla i azotu, kadm ( najbardziej toksyczny metal rakotwórczy),  metanol ( który uszkadza nerw wzrokowy).

 Nikotyna w małych ilościach pobudza system nerwowy, ale  większe dawki  porażają ośrodek oddechowy, zwiększają  ślinotok, powodują nudności i biegunkę.

Zawartość substancji toksycznych  w polskich papierosach jest 2-3 krotnie wyższa niż w papierosach pochodzących z innych krajów europejskich i przekracza tamtejsze  norny.
Statystyczny palacz  codziennie dostarcza ok.50 mg nikotyny do swojego organizmu.
Przy stałym paleniu organizm przyzwyczaja się do nikotyny i może tolerować dawki 3-4 krotnie przewyższające dawkę śmiertelną. Oznak zatrucia nikotynowego palacz może nie kojarzyć z paleniem, często są to choroby układu oddechowego, nadciśnienie, miażdżyca, ogólne wyczerpanie organizmu, spadek kondycji.
Palenie papierosów powoduje wzrost zachorowań na raka płuc, raka wargi i języka oraz marskość wątroby.
 Palenie tytoniu to także stałe, systematyczne  szkodzenie swojemu zdrowiu.
 Skutki palenia papierosów są szkodliwe zarówno dla samych palaczy jak i dla osób przebywających w otoczeniu.
  Badania wprowadzone w Laboratorium Genetyki Człowieka w Brukseli wskazują, że dzieci palaczy częściej mają wady wrodzone i częściej umierają jako noworodki. Palenie tytoniu może być przyczyną poronień , przedwczesnego porodu lub urodzenia  martwego dziecka.

Osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu co palacze "zmuszani "są do wdychania dymu.
Bierne palenie może być przyczyną wielu zachorowań na nowotwory a także przyczyną wielu zgonów.
Dym papierosowy z tzw. strumienia bocznego zawiera wyższą koncentrację składników toksycznych i rakotwórczych niż strumień główny wdychany przez palacza.
 Wyniki badań wykazują, że wdychanie  dymu papierosowego  przez osobę niepalącą  przez 8-10 godz. w ciągu dnia, odpowiada wypaleniu kilku papierosów.

 Nikotyna ze względu na swe właściwości toksyczne stosowana jest jako środek owado- i grzybobójczy, stąd zdarzają się zatrucia nikotynowe wśród niepalących ogrodników.

Uzależnienie od papierosów jest trudne do pokonania.
Rzucanie papierosów to stopniowy proces a nie pojedynczy krok
Wiele osób decyduje się rzucić palenie z przyczyn zdrowotnych lub ekonomicznych.
Zerwanie z nałogiem to trudny wyczyn dla palacza, dlatego ważne jest nastawienie otoczenia
i ciepłe wsparcie dla osoby walczącej z nałogiem.
 Problem palenia może być świetnym testem na postawę ekologiczną.
Ukazuje  odpowiedzialność za własne postępowanie wobec innych ludzi i środowiska.
 Zrozumienie na czym polega uzależnienie od palenia papierosów i przezwyciężenie go to wielki krok w kierunku , by móc cieszyć się życiem wolnym od dymu papierosowego.