czwartek, 27 października 2016

Zielone ogrody na dachu.

Ogrody dachowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
 Rośliny na dachu przedłużają mały ogród, zasłaniają od szumu i hałasu, wyłapują kurz i pył.
Zwiększają piękno krajobrazu.
Polepszają mikroklimat, :pochłaniają dwutlenek węgla a wydzielają tlen, zwiększają wilgotność powietrza, zatrzymując wodę, która po pewnym czasie z powrotem wraca do atmosfery.
Są dobrą izolacją termiczną. Latem chłodzą, zimą ocieplają.

 Zielone  ogrody powstają na  płaskich dachach budynków jednorodzinnych, na garażach, drewutniach czy innych pomieszczeniach gospodarczych, na dachu nad tarasem a nawet na ostatniej kondygnacji dachów budynków wielorodzinnych.
Ogrody takie wymagają specjalnego pokrycia dachowego, składającego się z wielu warstw struktury z umieszczonym na wierzchu podłożem gruntowym, na którym dozwolone jest sadzenie roślin.
Ogrody na dachu muszą mieć solidną konstrukcje. Zważywszy na ciężar ziemi, ( zwłaszcza, że w czasie opadów będzie zatrzymywała spore ilości  wody), wielkość ma być  odpowiednia do wytrzymałości budynku na którym będziemy je przygotowywać.
Samo założenie ogrodu wymaga sporej wiedzy fachowej, natomiast utrzymanie ich  nie wymagają dużo pracy.
W początkowym okresie należy poświęcić im  więcej uwagi.
Młode roślinki mają słaby system korzeniowy, będą więc wymagały podlewania i częstego  pielenia. Chwasty mają duże korzenie i szybciej rosną, są agresywne i żarłoczne, zabierają roślinom wodę, słońce i składniki mineralne.
W późniejszym czasie gdy roślinki ukorzenią się i rozrosną , wystarczy je systematycznie oczyścić z chwastów, a podlewać w razie długotrwałej suszy.


Namiastką ogrodu dachowego może być zagospodarowana powierzchnia wykopanej w ziemi piwnicy.
Jeżeli mamy na działce starą piwnicę, to możemy na niej stworzyć niesamowity ogród skalny. Na cienkiej warstwie ziemi poradzą sobie rośliny typowe dla ogrodów skalnych.


wtorek, 11 października 2016

Co zrobić z zielonymi pomidorami?

Na dworze coraz chłodniej, a na działce zielone  krzaczki  pomidorów.

Co możemy zrobić z zielonymi o tej porze pomidorami ?
Jeżeli na działce mamy niedojrzałe pomidory na krzaczkach a boimy się przymrozków,
1) wyrywamy cale krzaki z wykształconymi owocami i wieszamy w ciepłym pomieszczeniu korzeniami do góry, dzięki temu owoce dojrzeją.
2) zielone pomidory możemy wykorzystać do przygotowania zimowych sałatek.
3) zielone wykształcone owoce możemy zerwać, włożyć do koszyka, kartonu  lub miski , przykryć gazetą i schować w ciepłym, ciemnym miejscu.

piątek, 30 września 2016

Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

Skierbieszowski Park Krajobrazowy położony jest na  Wyżynie Lubelskiej na obszarze Działów Grabowieckich. Zajmuje powierzchnię 35 488 ha.  Położony jest na terenie gmin: Skierbieszów, Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Stary Zamość.
 Park został utworzony w 1995roku, celem ochrony  jednego z najciekawszych pod względem krajobrazowym regionów wschodniej Polski.
 Przeważa tu krajobraz wyżynny, czasami posiadający cechy krajobrazu podgórskiego.
Teren  falisto-pagórkowaty z systemem głębokich wąwozów pokrytych warstwą lessową,  rozdzielony jest  dwiema szerokimi dolinami dopływów Wieprza: rzek Wolicy i Wojsławki. W dolinie Wolicy w okolicy Stryjowa i Orłowa znajduje się zespół stawów rybnych.

Na terenie  Parku jest pięć rezerwatów przyrody: Broczówka, Łaziska, Pańska Dolina, Sulmice,
  Głęboka Dolina, Zabytów, kilka użytków ekologicznych, które obejmują m.in. jezioro koło Kraśniczyna, systemy wąwozów pod Anielpolem i Brzezinami oraz kilkanaście pomników przyrody z których większość to okazałe drzewa i ich zgrupowania.

Lasy stanowią ok.20 % powierzchni parku, Dominują tu lasy grądowe z przewagą buka,  poza tym występuje  tu grab, lipa, wiąz, jawor i sosna.  Zbocza wzgórz porastają  dęby świetliste a w wąwozach – wilgotne grądy i łęgi z udziałem jesionu, olchy, klonu i jawora.
Na żyznym lessowym podłożu rozwija się  bogata i różnorodna szata roślinna,  występują tu rzadkie gatunki roślin - niektóre z ich umieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
W lasach  spotyka się liczne rzadkie gatunki górskie: paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i widłak wroniec, oraz  rzadkie gatunki roślin stepowych i ciepłolubnych: wiśnia karłowata, róża francuska i kosaciec bezlistny, a także zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, żmijowiec czerwony, wężymord stepowy, ostrożeń pannoński, pszeniec różowy, drakiew żółta, traganek długokwiatowy, traganek duński, pluskwica europejska, oman wąskolistny, aster gawędka, powojnik prosty i lebiodka pospolita,  oraz storczyki: obuwik pospolity, gnieźnik leśny, podkolany biały i zielonkawy oraz kruszczyki błotny i krwisty
Na miedzach, poboczach, odsłoniętych zboczach wzgórz i wąwozów można spotkać kępy naparstnicy zwyczajnej. 

Każda pora roku przybiera  inną szatę i zachwyca nas swoim urokiem.
Wiosną drzewa wypuszczają pierwsze zielone listki a cały las pokrywa barwny kobierzec.
Wśród  soczystej zieleni widać niebieskie kępki przylaszczek, zwarte zielono-białe  łany zawilca i zajęczego szczawiku,  a miejscami wyniosłą kokoryczkę. Zbocza wąwozów  porośnie są pachnącymi fiołkami, żółtymi kaczeńcami i miodunką.
Latem wzgórza pola przeplatają się łanami zbóż, rzepaku i kukurydzy, a lasy są miejscem  dającym ochłodę i ukojenie, gdzie  można zbierać grzyby, poziomki i maliny.
Jesień mieni się złotem, brązem i purpurą liści, przeplataną pomarańczowo- czerwonymi jagodami jarzębiny i owocami głogu i dzikiej róży.
Zimą całość pokrywa biel a oszronione stuletnie drzewa przybierają magiczną i majestatyczną postać.

Na terenie Parku występują  nieliczne gatunki zasiedlające lasy: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła średniego oraz muchołówki małą i białoszyją.  Łaki i pola zamieszkiwane są przez: błotniaka stawowego, czajkę, derkacza, rycyka. Zakrzewienia śródpolne chętnie zasiedlają dziwonie i gąsiorki, a w płytkim zagłębieniu w ziemi zakłada  gniazda przepiórka. W wysokiej zabudowie kościelnej możemy spotkać bardzo skrytą sowę – płomykówkę, a okolice  zbiorników  wodnych  są miejscem występowania: perkoza rdzawoszyjego, perkozka, rybitwy czarnej, bąka i brzęczki.
W rejonie Parku występują sarny, łosie, jelenie, dziki, lisy, borsuki, zające, kolorowe bażanty i bociany.

 Obok podziwiania niepowtarzalnych widoków możemy  zwiedzić  wiele cennych zabytków architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy, przebudowany ze zboru kalwińskiego, kościoły w Skierbieszowie, Orłowie Murowanym  i Surhowie, otoczone parkami zespoły pałacowo-dworskie w Surhowie, Orłowie Murowanym, Stryjowie, Kalinówce i Łaziskach, park podworski w Hajownikach, zajazd w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodziska w Skierbieszowie i Orłowie Murowanym. 

Kościół św. Kajetana Orłów Murowany
Źródła Św. Jana


Walory krajobrazowe, powietrze pachnące świeżością i chęć zwiedzenia zabytków zachęca do wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek. Przez teren parku wiodą trzy znakowane  szlaki piesze: „Szlak po Działach Grabowieckich”, „Szlak Ariański” oraz „Szlak Tadeusza Kościuszki”. 


czwartek, 14 kwietnia 2016

Kraszczady

Na Wyżynie Lubelskiej, na Wyniosłości Giełczewskiej znajduje się malowniczy, mocno pofałdowany teren.
Obszar charakteryzuje się rozległymi wzniesieniami o łagodnych stokach, z mozaiką wąskich pasów pól, poprzerastanych małymi lasami i poprzecinanych głębokimi lessowymi wąwozami, wyżłobionymi spływającą przez wieki wodą z roztopu bądź rzeźbione przez długotrwałe lub ulewne deszcze. 

Krajobraz przypomina Bieszczady stąd często nazywany jest "Małymi Bieszczadami "lub "Kraszczadami". Kraszczady położone są na tereniue gmin Gorzków , Żółkiewka i Rudnik
Centrum Kraszczad stanowią okolice Olesina , Bobrowego, Kolonii Bobrowe, Wielobyczy, Kolonii Wielobycz , Wielkopola.i Niemienic.
We wschodnim krańcu Wyniosłości w miejscowości Niemienice  gm. Krasnystaw znajduje się rezerwat    "Wodny Dół".

 
Niepowtarzalny krajobraz tworzy gęsta sieć malowniczych wąwozów,miejscami bardzo głębokich i długich, na wiosnę pokrytych kwiatami, latem zielenią, jesienią żółtymi liśćmi a zimą otulone śniegiem. Wąwozy i doliny pokryte są  lasami mieszanymi z  wyjątkową roślinnością. 
 Wiosną spod zeschłych liści szukając promieni słońca wychylają się delikatne kwiaty przylaszczki , miodunki, zawilca i pończoszek


 Kraszczady to miejsce zróżnicowanej flory i fauny.
Spotkać tu można sarny, łosie, jelenie, dziki, lisy, borsuki, zające i kolorowe bażanty.
Na terenie gminy Gorzków występują m.in. orlik krzykliwy, kania, trzmielojad, puszczyk i przepiórka.  Notowano tu również przypadki gniazdowania żołny, której populacja krajowa oceniana jest na zaledwie kilkadziesiąt par.. Na terenie gminy znajduje się również kolonia nietoperzy.
Lasy są bogate w grzyby: borowiki, kurki, opieńki, kanie, maślaki  i kozaki
Każda pora roku zachwyca nas nowymi i niezapomnianymi widokami. Zróżnicowana urokliwość tych miejsc i niepowtarzalny krajobraz  zachęca nas do odwiedzania tych stron o każdej porze roku.

środa, 30 marca 2016

Warto chronić, warto zachować.

Na Ziemi żyje kilkanaście milionów gatunków roślin i zwierząt.
 Żaden organizm  w przyrodzie nie żyje samodzielnie.
Wszystkie organizmy żywe są od siebie zależne, wyginięcie choćby jednego gatunku zagraża stabilizacji ekosystemu.
Główną przyczyną wysokiego zagrożenia flory i fauny jest niszczenie środowiska i naturalny zanik siedlisk wielu gatunków zwierząt.
Zwierzętom zabraliśmy tereny na których żyły, rozmnażały się, szukały jedzenia po prostu funkcjonowały.

Być może w miejscach dawnych dzikich ścieżek biegnie ruchliwa ulica, rzeczka płynąca zakolami wśród zieleni  - teraz przypomina wybetonowany kanał, miejsce rozrodu płazów zostało przecięte autostradą, a w miejscu zamieszkiwanym przez dzikie ptaki i zwierzęta wybudowano osiedle. 
Zabraliśmy zwierzętom i ptakom miejsca naturalnych siedlisk.
Zwierzętom coraz trudniej przeżyć w naszym zmieniającym się świecie.
Setki a nawet tysiące gatunków roślin i zwierząt ginie z powodu szkodliwej działalności człowieka. Biosfera pustoszeje , zmniejsza się różnorodność biologiczna, a przez to zagrożona jest stabilizacja wielu ekosystemów.  
Na łąkach, w lasach, na bagnach rośnie wielogatunkowa flora.
Wydaje się , że roślin jest tak dużo, że  nigdy ich nie zabraknie. A jednak wiele z nich może na zawsze zniknąć z powierzchni Ziemi, są to gatunki zagrożone wyginięciem, wymagające szczególnej ochrony.

 Coraz mniej jest urokliwych miejsc, w których możemy odpocząć i zapomnieć o hałaśliwym, zadymionym, pełnym spalin samochodowych miastach. Rozwój miast, zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza negatywnie wpływa na życie roślin i zwierząt.  Wiadomo zmiany są konieczne, ale żal że Twoje ulubione zakątki nie wyglądają  tak urokliwie jak dawniej.niedziela, 21 lutego 2016

środa, 17 lutego 2016

Świat szronem malowany.

Zima jak każda z pór roku ma swoje uroki. Świat pokrywa biały puszek, przykrywa miejsca , które często chciałoby się zakryć, wszędzie jest tak czysto i dziewiczo. Stawiamy pierwsze ślady, by obserwować ptaki lub świeże tropy zwierzyny, a jeśli dopisze szczęście to możemy  spotkać bażanta lub stadko saren .
Mimo, że świat jest w czarno-białych kolorach, to wygląda bajecznie. Majestatyczne stare lipy okryte szronem, sięgające chmur, dzikie róże przyciągają wzrok czerwienią  a mirabelki wyglądają jak gdyby okryły się kwieciem .

 Zima to trudny okres dla zwierząt,  nie bądźmy obojętni. Jeżeli mamy możliwość to regularnie  dokarmiajmy zwierzęta, nie tylko te leśne, również te" udomowione" lecz dziko żyjące potrzebują naszej pomocy.
Pamiętajmy o ptakach, one dbają o nasz ogród, pomóżmy im przetrwać ten okres.

poniedziałek, 8 lutego 2016

Wspaniały prezent: Calendar Flowers 2016. "Piękny ogród to nie wszystko. Ważne, aby przebywali w nim dobrzy ludzie. To motto przyświecało pomysłodawcom projektu Calendar Flowers 2016."

 

 

 Blog Nasze Środowisko został wyróżniony i  uhonorowanej  przez organizatorów akcji Calendar Flowers 2016.  W prezencie dostałam piękny i niepowtarzalny egzemplarz kalendarza z limitowanej edycji , którego wydawcą jest  marka Agrecol.
                                                Dziękuję!
  

sobota, 30 stycznia 2016

Ryś - urodzony by być wolnym.

Ryś to drapieżnik, należy do rodziny kotowatych.
W Polsce wyróżnia się dwie populacje: nizinną i karpacką.
 Populacja karpacka: rysie zamieszkują  Tatry,  Beskidy, Bieszczady i Roztocze, populacja nizinna: północno- wschodnie tereny Polski.
Populacja Karpacka nie uległa zbyt drastycznym zmianom liczebności w ostatnich latach,
Natomiast w ciągu ostatnich lat zaobserwowano zmniejszenie a nawet miejscowy zanik populacji rysia  w północno- wschodniej Polsce. Przyczyną może być  rozdzielenie lasów i izolacja małych populacji w niedużych obszarach leśnych, bez możliwości migracji osobników pomiędzy subpopulacjami ( rysie migrują wyłączni terenami leśnymi), mogą też być zbyt intensywne odstrzały saren, będących głównym pożywieniem rysi, a także kłusownictwo. Rysie idąc śladami saren, same niestety często umierają w cierpieniach.
 Od 1995 roku rysie są pod ochroną.

 Na wskutek intensywnych polowań i nielegalnych odstrzałów w Puszczy Piskiej rysie wyginęły.
Przyrodnicy chcą odtworzyć populację  na Mazurach i przywrócić ten gatunek naturze.  W mazurskich lasach prowadzona jest reinkarnacja rysia w/g nowatorskiego programu prof. Krzywińskiego. W lasach budowane są woliery- zadaszone miejsca  imitujące naturalne warunki, w jakich żyją rysie.  Są tak zbudowane, że matka nie może opuścić tego miejsca natomiast młode mogą swobodnie wychodzić, by poznawać życie na wolności, a poznany świat staje się jego nowym domem. Rysie  młode rodzą się w maju i przez 9-10 miesięcy pozostają z matką.  Początkowo matka czuwa nad swoim dzieckiem, przywołuje go i ostrzega. Jej głos i zapach wskazuje malcowi gdzie ma wrócić. Małe rysie nie mają kontaktu z ludźmi..  Stopniowa nauka przy matce, pozwala rysiowi poznawać najbliższe otoczenie, później porusza się coraz dalej. Gdy rysie opuszczą woliery a co za tym idzie i matki, starsze rodzeństwo przejmuje opiekę nad nimi i uczy je polować  Bariery stworzone na starcie pozwalają przygotować je do życia na wolności. Chodzi o to by młode urodzone w niewoli, odzyskało dziki instynkt i potrafiło przetrwać w naturze.
 Rysie w czasie migracji, przemieszczają się terenami leśnymi, dlatego dobrze byłoby zaprojektować dzikie ekosystemy, zalesić pasy ziemi łącząc oddalone lasy, by  odtworzyć leśne korytarze Rysiowych  migracji.
Aktywna ochrona i pomoc jest konieczna by populacje ochronić przed wyginięciem i zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Ograniczenie, a najlepiej zaprzestanie polowań  i walka z kłusownictwem na ssaki kopytne to jedna z metod by pomóc przetrwać rysiom.


 Zdjęcie zrobione dwa dni przed polowaniami, czy je jeszcze spotkam???

sobota, 2 stycznia 2016

Współzależność między organizmami.


 Otaczający nas świat jest pełen cudów: bo czyż to nie cud, że z maleńkiego nasionka wyrasta piękny kwiat, z małego żołędzia wyrasta olbrzymi dąb, a z jajka wykluwa się ptaszek.
 Kod genetyczny zapisany w DNA informuje o wyglądzie, zachowaniu i predyspozycjach do zachowań.
Zwierzęta intuicyjnie wiedzą jak się zachować w razie zagrożenia, jak i gdzie budować domki, przebywają duże odległości w celach rozrodczych, niektóre zwierzęta tuż po przyjściu na świat skazane są na samotne życie w świecie pełnym niebezpieczeństw a mimo to wiedzą gdzie i w jakim kierunku się udać (malutkie żółwie po wykluciu, pędzą do wody).
Świat przyrody jest harmonijnie zaprojektowany.
 Istnieje tu wiele współzależności między dwoma gatunkami, które przynoszą obopólne korzyści.
Niektóre organizmy są ze sobą ściśle powiązane i nie potrafiły by żyć bez swojej wzajemnej pomocy.

Jednym z przykładów takiej współzależności są owady zapylające i rośliny.
 Rośliny owadopylne dostarczają owadom pyłku i nektaru bogatego w substancje odżywcze.
 W zamian owady zapylające : pszczoły, trzmiele, motyle zapylają te rośliny.  Pełne zapylenie powoduje wzrost plonu, polepsza jakość owoców i nasion, zwiększa ilość witamin i cukru  w owocach.

Rośliny i grzyby
 Grzyby nie potrafią same produkować pożywienia.
Niektóre infekują rośliny i pobierają z nich pożywienie.
Roślina pobiera więcej wody i składników odżywczych.
Strzępki grzyba dostają się do gleby, do której roślina nie ma dostępu,oplatają korzenie roślin i  wspomagają roślinę , dzięki czemu roślina szybciej rośnie i lepiej radzi sobie w niekorzystnych warunkach.

Symbioza porostów z grzybami,  porosty dają grzybom pokarm a w zamian za to grzyby dostarczają sole mineralne i wodę.
 Bakterie brodawkowe i rośliny motylkowe (np. groszek) - bakterie wiążą azot , groszek dostaje związki azotowe, a bakterie  w zamian od  rośliny  składniki odżywcze.
 Mszyce i mrówki.
 Mrówki jedzą słodki sok wydalany przez mszyce, które zyskują od mrówek ochronę przed drapieżnikami.

Duże gatunki ryb drapieżnych odwiedzają miejsca, gdzie żyją ryby czyściciele. Nie zjadają tych ryb, pozwalają im  żywić się pasożytami i resztkami pokarmu. w ten sposób czyszczą ich ciało  np.zęby, uszy.  Czyszczone ryby uwalniają się od dokuczliwych pasożytów z kolei ryby czyściciele zyskują pokarm.

Innym przykładem jest rak pustelnik i ukwiał.
Rak zapewnia transport  i dostęp do pokarmu a ukwiał broni swoimi parzydełkami raka przed drapieżnikami.
Ryba z rodziny babkowatych  żyję w zależności  z krewetką. Ryba  jest przewodnikiem  niewidomej krewetki i ułatwia jej zdobywanie pokarmu.
W razie niebezpieczeństwa ryba szturcha ogonem krewetkę, a ta przygotowuje dla siebie i ryby schronienie.