niedziela, 30 stycznia 2011

Niebezpieczne pułapki

Ciężka zima , jedzenie przykryte śniegiem, zimno a do tego myśliwi i kłusownicy.
Zwierzęta giną z rąk myśliwych .
Według opinii łowczego z Polskiego Związku Łowieckiego myśliwi
zabijają zwierzynę w sposób humanitarny, szybko i zgodnie ze sztuką łowiecką (!?).

Sidła , wnyki to śmiertelne pułapki dla leśnej zwierzyny .
Bezsilne, uwięzione w sidłach zwierze w wielkich męczarniach i cierpieniach
spędza wiele czasu, nim całkiem opadnie z sił i skona śmiercią głodową .
W Polsce kłusownictwo jest nielegalne.
Za zakładanie sideł grozi kara grzywny , ograniczenia lub pozbawienia
wolności do roku a w szczególnych przypadkach do lat pięciu.
Ukaranym można zostać za posiadanie i wytwarzanie sideł i wnyków,
a także za posiadanie nielegalnej dziczyzny.
Zarzuty te mogą być postawione nawet osobie , która zbliży się do złapanego
w sidła zwierzęcia w celu uwolnienia go, ponieważ straż leśna może wziąć
go za kłusownika lub za osobę zacierającą ślady.
Więc mimo wielkiego współczucia dla zwierzęcia powinniśmy powiadomić
odpowiednie służby i czekać przyglądając się jak bezsilne zwierze walczy ,
opada z sił wydając żałosne jęki, piski czy zawodzenia.
Czasami pomoc przyjdzie za późno . Uwolnione z wnyków zwierze nie zawsze przeżyje ,
nieraz zostaje kaleką niezdolną do samodzielnej egzystencji.
Wnyków nie wolno zakładać również na terenach prywatnych.

Śmiertelną pułapką dla zwierząt są także legalnie zakładane
druciane siatki rozciągnięte w lesie, by chronić młode drzewka
i sadzonki przed obgryzaniem przez dziką zwierzynę .
Uwiezione w takim płocie zwierze nie potrafi się uwolnić
i ginie w męczarniach.

wtorek, 25 stycznia 2011

Co się stało z pierwiastkami ?

DEBET

Dawniej dieta ludzka bazowała wyłącznie na płodach rolnych .

Ziemi nie nawożono nawozami sztucznymi , nie stosowano pestycydów .
To natura dostarczała minerałów . Ludzie żyli w pobliżu rzek,
które nawadniały ich pola wodami płynącymi z gór pełnymi minerałów .

Witaminy są wytwarzane przez rośliny , natomiast rośliny nie wytwarzają minerałów.

Minerały są pobierane przez rośliny z gleby i wody .

Niestety dzisiejsza gospodarka sprawia , że ziemia jest uboga , pozbawiona minerałów.
Podczas sztucznego nawożenia dostarczamy
glebie trzy podstawowe składniki : azot, fosfor i potas.

Są one potrzebne do wzrostu roślin .

Ten sposób postępowania można porównać z kontem bankowym.
Co stanie się jeżeli będziesz więcej wypłacał niż wpłacał .
Powstanie DEBET.

Tak samo wyjałowimy glebę , chcąc wyciągnąć 60 składników ,
dostarczając tylko trzech .Przy braku odpowiedniego nawożenia
wystarczy 5 - 10 lat by wyjałowić glebę ze wszystkich znajdujących się tam składników.

Dlatego nasze gleby są pozbawione minerałów , zanieczyszczone pestycydami ,
ołowiem i innymi metalami ciężkimi a nawet radioaktywnymi.

Jeszcze 50 lat temu w naszej diecie była wystarczająca ilość większości pierwiastków .
Dzisiaj jest ich znikoma .
W związku z tym zwiększa się liczba zachorowań na choroby sercowo - naczyniowe ,
nowotwory , choroby układu oddechowego a nawet niepłodność .

Składniki mineralne znajdowały się w glebie , wzbogaconej podczas epoki lodowcowej .
Zwiększenie upraw ziemi , intensywna, wyniszczająca gospodarka , stosowanie
nowoczesnych metod uprawy roślin spowodowało zubożenie gleby , przez co jest coraz
mniej pierwiastków w płodach rolnych .
Dodatkowo środki ochrony roślin niszczą składniki mineralne .

Rolnicy nawożąc sztucznie dostarczają glebie trzy podstawowe składniki ,
takie które mają wpływ na wzrost i objętość płodów rolnych, bo za to im płacą .
Rolnikowi płacą za wagę a nie za ilość minerałów w warzywach .
W związku z tym stosują fosfor , azot i potas , pierwiastki wpływające
na ilość i wielkość płodów .
Dlatego też jedząc warzywa zwłaszcza z upraw przemysłowych nie zawsze
dostarczamy organizmowi odpowiedniej ilości składników mineralnych .
Należy również wspomnieć o uprawach przy szosach i autostradach
w których to jest mnóstwo pierwiastków , szkoda tylko że szkodliwych - tlenków ołowiu .

Warzywa uprawiane na małych organicznych lub ekologicznych działkach ,
gdzie nie stosuje się pestycydów ani azotanów są o wiele zdrowsze
i posiadają o wiele więcej mikroelementów .
Te płody rolne też są częściowo zatruwane , ponieważ wraz z wodą gruntową dostają się
nawozy z sąsiedniej działki lub z powietrzem opryski od sąsiada .


Lata temu spacerując z synem, spotkałam kobietę zbierającą
przy ulicy rumianek (wcześniej była tu plantacja rumianku , potem na jej miejscu posadzili chmiel, ale przy drodze jeszcze rosły kępy rumianku ).
Zwróciłam jej uwagę że kilka godzin wcześniej to pole
było opryskiwane środkami chemicznymi.
Kobieta odburknęła :
- Ja nie dla siebie to na sprzedaż do ... XXXXXX ( tu nazwa firmy ).
A ja dziecku kupowałam rumianek w aptece , myląc się myśląc że kupuję zdrowy , pełnowartościowy produkt .
Opisana sytuacja przydarzyła się 20 lat temu , ale i dzisiaj na skupie w Herbapolu raczej nie sprawdzają stanu skażenie ziół , przez co trafiają tam zioła zbierane przy drogach , autostradach , zakładach przemysłowych (jeśli tam jeszcze rosną ) polach uprawnych itd.
Pewnie unijne przepisy są bardziej radykalne i wymagające , zapewniając nam dostęp do zdrowych , przebadanych produktów .

sobota, 22 stycznia 2011

Rolnictwo zrównoważone


Człowiek zawsze w swych dziejach chciał zapanować nad przyrodą
i cały czas przekształcał ją, lecz dawniej jego wpływ na środowisko
nie był tak drastyczny jak dziś.
Dzisiejsza gospodarka rolna to aktywność ekonomiczna,
przetwarzająca zasoby naturalne na pożywienie i inne produkty,
niezbędne dla zaspokajania potrzeb ludzkości.
Intensywne metody gospodarki rolnej prowadzą do nasilenia erozji gleby,
zanieczyszczenia wód lub naruszenie jej zasobów, skażenie powietrza,
zmniejszenie bioróżnorodności i ujednolicenie krajobrazu..
Wśród rolników popularne jest stosowanie odmian powstałych przy
użyciu inżynierii genetycznej(GMO) i hybryd czyli odmiany
odpornej i dającej wysokie plony powstałej z krzyżówek dwu lub więcej odmian.
Również w świecie hodowli "poprawia się" poszczególne cechy danej rasy
tworząc krzyżówki tradycyjnych ras.
Spadek hodowli bydła spowodował zaniedbanie lub zaniechanie
użytkowania łąk i pastwisk, które powoli przekształcają się
w tereny zadrzewione.

Wprowadzanie monokulturowych upraw na dużych powierzchniach
i powiększanie pól uprawnych, przyczynia się do likwidacji cennych
użytków przyrodniczych zaniku tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt.
Bardzo ważne jest uświadomienie rolnikom, że na terenie swojego
gospodarstwa mogą skutecznie chronić przyrodę prowadząc gospodarstwo
w sposób ekologiczny.

Promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska,
ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców wsi,
Właściwe użytkowanie gleb i ochrona wód ma na celu zachowanie
piękna przyrody i krajobrazu wsi, zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk pół-naturalnych, zachowanie starych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych.

Przykłady prostych rozwiązań mających wpływ na poprawę
ochrony bioróżnorodności w otoczeniu :

Koszenie łąk rozpoczynać od jej środka kończąc na obrzeżach,
wtedy zwierzęta i ptaki mają możliwość ucieczki.
Ta metoda zapobiega ich zabijaniu, bądź okaleczaniu poprzez narzędzia tnące.

Umożliwić by ptaki ( jaskółki, nietoperze ) mogły z łatwością
dostać się do budynków ( obór, stodół), by móc tam zagnieździć się.

Budować wodopoje w miejscach gdzie pastwiska mają bezpośredni dostęp
do rzeki lub strumienia i stawiać płoty by nie dopuścić zwierząt
inwentarskich do brzegu. Zapobiega to niszczeniu nabrzeży,
chroni faunę i florę a także zapobiega zanieczyszczeniu wody.

Nad brzegami rzek tworzyć pasy trawiaste, gdzie będzie rozwijać się
roślinność lubiąca tereny podmokle, w których znajdzie schronienie
ptactwo wodne.
Unikać systematycznego niszczenia roślin przez herbicydy.
Zachować obszary zadrzewione i pasy roślinności śródpolnej.
Unikać nadmiernego wzbogacania gleby nawozami sztucznymi, stosować
uprawę roślin o dużym potencjale próchniczo-twórczym przeznaczonych
na przyoranie, które będą chroniły glebę przed degradacją.
Stosować i przestrzegać doboru i następstwa w płodozmianie.

Rozwój rolnictwa powinien mieć charakter zrównoważony, musi zaspokajać
potrzeby współcześnie żyjących ludzi, ale również zapewnić możliwość
życia i rozwoju przyszłych pokoleń. Na obecnym etapie rozwoju
technologii konieczne jest poszanowanie praw rządzącym biosferą.
Nieuwzględnienie kruchości środowiska w działalności związanej
z gospodarką rolną może spowodować pogorszenie zasobów naturalnych:
gleby, wody i powietrza.

poniedziałek, 17 stycznia 2011

Naucz dziecko troski o przyrodę.

Szacunek dla środowiska, troskę o ptaki, zwierzęta i rośliny powinniśmy
wpajać dziecku od najwcześniejszych lat życia.
Zadaniem rodziców jest uwrażliwienie swojej pociechy na uroki natury.
Każda chwila i sytuacja jest dobra, by wykorzystać ją na edukację.
Okazją może być wycieczka do ZOO, do akwarium lub wyjazd na wieś.
Bliski kontakt ze zwierzętami nauczy dziecko troski o żywe stworzenie .
Wspólna wyprawa do parku, lasu, za miasto stwarza okazje
do zapoznania malca z przyrodą i jej pięknem.
Obserwujcie razem ptaki, zwierzęta, owady i rośliny.
Tłumacz dziecku, że biedronka, żaba czy mrówka to żywe stworzenia,
odczuwające ból i nie można ich krzywdzić ani więzić.
Przyjrzyjcie się wróblom jak skaczą po trawniku czy w żywopłocie,
jak hałasują a potem jednomyślnie zrywają się do odlotu.
Pokaż gromadzące się przed odlotem jaskółki, lub lecące niebem żurawie.
Pozwól, by jaskółki założyły przy twoim oknie gniazdo( niektórzy odstraszają je wieszając foliowe torby)
W zimie dokarmiajcie ptaki.
Uświadom dziecku , że każda roślina jest pożyteczna i nie należy
bez potrzeby jej zrywać.deptać czy też łamać gałęzi i niszczyć młodych drzewek.
Uczmy dzieci że w lesie nie wolno głośno krzyczeć by nie płoszyć
zwierząt ani straszyć ptaków.Uczulajmy je na czystość w lesie,
nie pozwalajmy rzucać papierków, puszek, butelek, folii.
Pokazujmy im dzikie wysypiska śmieci i tłumaczmy dlaczego nie wolno tak robić.
Posłuchajmy głosów ptaków, szumu lasu a może ciszy panującej w lesie.
Pokażmy dziecku jak zmienia się przyroda w zależności od pory roku.
Pokazuj dziecku uroki przyrody i ucz go wrażliwości.

Pamiętaj dziecko jest wspaniałym obserwatorem i naśladowcą,
przez pierwsze lata życia to ciebie naśladuje.

Dlatego sam segreguj śmieci i przyzwyczajaj malca do segregacji.
Jeżeli tylko możesz używaj papierowych toreb, unikaj folii.
Bierz siatkę na zakupy.
Zakręcaj kran, gdy myjesz zęby.
Zgaś zbędną żarówkę.
Nie rzucaj papierków na ulicy ani w lesie.
Zwracaj uwagę na prawidłowe postępowanie i za każdym razem,
gdy zasłuży pochwal dziecko.
Nie krzycz jeżeli coś zrobi źle, lecz ponownie wytłumacz, by zrozumiało

Dla rozwoju wrażliwości ekologicznej duże znaczenie ma wpajanie
mu nawyków zdrowego trybu życia. Zachęcaj pociechę do uprawiania sportu,
wpajaj mu w sposób dla niego zrozumiały zasady zdrowego żywienia.
Tłumacz że nie jest obojętne co jemy, że warzywa i owoce mają dużo witamin.
Załóż choć maleńki ogródek, lub zasiej zioła w doniczce ( witaminki), niech pociecha obserwuje ile czasu potrzeba by z nasionka wyrosła roślinka.

Również przeróżne zabawy mogą być wykorzystane
do nauki poznawania przyrody:
- naśladowanie głosów zwierząt
- rozpoznawanie głosów ptaków
- rozpoznawanie napotkanych ptaków i zwierząt
- gra : jaki kolor ma dany kwiat
- poszukiwanie skarbów - zbieranie kamyków
lub zbieranie owoców i dostosowanie nazw drzew
- wyprawa badawcza - z jakiego drzewa spadł liść
- zbieranie liści do bukietu
- zbieranie kasztanów lub żołędzi i robienie ludzików
- poznawanie nowych gatunków roślin np. na łące
- w czasie spaceru wymyślajcie wierszyki na temat spotkanych roślin czy zwierząt
- w zimie można rozpoznawać ślady zwierząt.
- w deszczowy dzień daj dziecku kolorowankę ze zwierzątkami
i czytaj , czytaj książeczki np. przygodowe o zwierzątkach .
- oglądajcie albumy i atlasy zwierząt i roślin
Zabawą, która uczy odpowiedzialności może być pomoc malca
przy sadzeniu drzewek lub karmienie ptaków.

Od nas rodziców i opiekunów w dużej mierze zależy jak przyszłe pokolenie
będzie dbało o środowisko i czy będzie mądrze korzystać ze wszystkich
bogactw otaczającego świata.

wtorek, 11 stycznia 2011

Woda

H 2 O z domieszką .

Ludwik Pasteur wysunął tezę :
„ Człowiek wypija 90 % swoich chorób"

Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia - WHO
„80 % wszystkich chorób współczesnej cywilizacji ma związek
z jakością wody pitnej ."


Woda !


Towarzyszy nam przez całe życie ,
Spada z nieba i znika w potoku,
Kapie z kranu i znika w Tobie ....
...bezbarwna, bez smaku, bez zapachu ciecz ....


Jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem chemicznym w przyrodzie.
Jednym z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów.
Mimo że większa część naszej planety pokryta jest wodami, wiele państw cierpi na brak zdrowej, czystej wody pitnej .
Postęp cywilizacyjny negatywnie wpływa na środowisko naturalne i wodę .
Zasoby wodne nieustannie zatruwane są chemikaliami , nawozami sztucznymi,
pestycydami, detergentami, metalami ciężkimi .

Woda powinna zawierać jedynie wodór i tlen (H2O ), w rzeczywistości są w niej rozpuszczalne minerały skalne i glebowe, substancje organiczne gnilne, toksyny, substancje przemysłowe i flora bakteryjna .

Woda w Polsce jest generalnie zła . Ekspansja zanieczyszczeń powierzchniowych i lotnych jest tak intensywna że naturalne warstwy Ziemi przestały pełnić funkcje filtracyjną .
Wody rzek i jezior skażone są ściekami przemysłowymi i komunalnymi .
Obecne w wodzie estrogeny naturalne, pozostałości leków antykoncepcyjnych
i terapii zastępczej, antybiotyki, środki ochrony roślin, nawozy i składniki różnych mas plastycznych prowadzą do zaburzeń rozwoju i funkcjonowania ciała, są także przyczyną zachorowań na nowotwory .
Z powodu zanieczyszczonych wód i zakazów kąpieli zamykane są ośrodki wczasowe.
Kontrole osadów jeziornych wykazują olbrzymie ilości gromadzących się metali ciężkich : ołowiu, kadmu, rtęci, chromu, arsenu, miedzi.
Jesteśmy największym trucicielem Bałtyku .
Zdolność do samooczyszczania morza, rzek i jezior dawno już została wykorzystana .

Dochodzi do tego brak nowoczesnych oczyszczalni, nie stosowanie technologi proekologicznych, słaba promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska, zbyt mała świadomość ekologiczna wśród ludności, złe nawyki oraz lekceważący stosunek społeczeństwa do kwestii wolnych, bezpłatnych dóbr ( woda, powietrze i gleba ) .

Miejskie wodociągi dostarczają wodę zdatną do picia ( często po przegotowaniu ) , oczyszczoną z mikroorganizmów chorobotwórczych i bakteriologicznych .
Woda wodociągowa pochodzi z wód gruntowych lub powierzchniowych,
by nadawała się do spożycia, należy ją oczyścić i uzdatnić.
Oznacza to że należy dodać do niej ( zawierającej szkodliwe dla zdrowia składniki: azotany, pestycydy, herbicydu i metale ) nowe chemikalia np. chlor, dający specyficzny smak i zapach .
Chlor może wchodzić w reakcje ze składnikami organicznymi tworząc szkodliwe trójhalometany .
Na jakość wody w naszych kranach wpływa długość i wiek sieci wodociągowej,
stan rur instalacji wewnętrznej i czas w jakim uzdatniona woda dotrze do odbiorcy .

niedziela, 9 stycznia 2011

Wpływ człowieka na środowisko


Środowisko w którym żyjemy, czyli nasze pożywienie, woda i powietrze

w znaczącym stopniu wpływa na stan chemiczny naszego organizmu .

I vice - versa ;
Działalność człowieka ma olbrzymi wpływ na stan otaczającego go środowiska .


Emisje i ścieki przemysłowe zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe

i gruntowe oraz powietrze .

Największe zmiany w chemicznym składzie gleb zachodzą na ogół

w najbliższym sąsiedztwie emitorów, jednak niejednokrotnie zasięg

wpływu emisji przemysłowych przekracza odległość 50 km .

Rodzaj przemysłu i związany z nim cykl technologiczny decyduje o stopniu

zagrożenia jak również o występowaniu pierwiastków chemicznych w środowisku .

W rejonach objętych emisją przemysłu hutniczego, metalurgicznego,

chemicznego i elektrowni węglowych gleby są zanieczyszczone głównie

związkami siarki ( najczęściej tlenkami siarki ) jak również innymi

pierwiastkami śladowymi jak :

As ,B , Ba , Br, Cd, Cu , Cr, F, Fe , Hg , Ni , Pb , Se, Sn , Zn ,

Odpady związków siarki, razem z metalami zwiększa skażenie

i toksyczność w glebie . Zanieczyszczenia te powodują silne zakwaszenie

gleby a w konsekwencji degradację gleby, działają szkodliwie na wegetację

roślin i często doprowadzają do zniszczenia mineralnego kompleksu

sorpcyjnego, czyli do rozkładu struktur minerałów krzemionkowych .


Duże ryzyko skażenia gleb i wód gruntowych pierwiastkami śladowymi

( Cd , Zn , Ni , i Pb) następuje w wyniku wykorzystania przez rolnictwo

ścieków komunalnych i odpadów przemysłowych do nawożenia lub

wapnowania gleby .

Każde wprowadzenie do gleb nadmiernych ilości składników wywołuje

długotrwałe a często nawet nieodwracalne zmiany ich składu chemicznego .

Nawożenie ściekami i odpadami, zamiast korzyści daje ujemny wpływ

na żyzność gleb, na jakość wód gruntowych i powierzchniowych

a także na wartość odżywczą i paszową roślin .

Dlatego też stosowanie tego typu odpadów wymaga stałej kontroli ilości

i proporcji składników szkodliwych w tym również pierwiastków śladowych.
.

czwartek, 6 stycznia 2011

Wpływ środowiska na człowieka

   Środowisko naturalne w którym żyjemy ma znaczący wpływ na skład
chemiczny organizmu człowieka.
Człowiek jako żywy organizm jest integralną częścią biosfery.

Ponad 98% masy żywej materii stanowią pierwiastki szczególnie
ruchliwe w warunkach biosfery, są to: O, C , H i N,
tworzące związki gazowe lub połączenia łatwo rozpuszczalne w wodzie.
W budowie żywej materii uczestniczy również Ca, K, Na,
S, Mg, P, Cl i inne, ale ich rola jest podrzędna.
Źródłem pierwiastków dla organizmów żywych są zewnętrzne sfery Ziemi.
Skład pierwiastków głównych i podrzędnych w litosferze,
hydrosferze i w atmosferze jest zróżnicowany.
Glin, krzem i żelazo będące podstawowym składnikiem skorupy
ziemskiej, w żywych organizmach są pierwiastkami śladowymi.


W udziale pierwiastków chemicznych (podrzędnych i śladowych)
w budowie organizmów decyduje wiele różnych czynników,
ściśle ze sobą powiązanych.

Organizmy żywe zajmujące wyższą pozycje w systematyce gatunków
pobierają składniki mineralne z otaczającego środowiska bardziej
wybiorczo niż organizmy niższego rzędu.


W biosferze biogeniczna migracja pierwiastków chemicznych łączy elementy różnego rodzaju
migracji : mechanicznej, wodnej, atmosferycznej i koloidalnej a także stanowi o wędrówce składników mineralnych w wyniku procesów syntezy, ruchu materii żywej i rozkładu substancji organicznej .


Cykle biogeochemiczne określają drogi miej lub bardziej zamkniętego obiegu poszczególnych składników jak wody, węgla, tlenu, azotu, siarki , fosforu
oraz innych pierwiastków w tym również śladowych ważnych dla życia organizmów .

Wszystkie pierwiastki, zwłaszcza metaliczne eksploatowane przez człowieka
i stosowane w dalszych cyklach produkcyjnych w przemyśle,
przechodzą przez różne ekosystemy i łańcuch troficzny .
Substancje te wprowadzone do środowiska podlegają akumulacji
biologicznej i są spożywane przez człowieka w różnych produktach roślinnych i zwierzęcych .
Istnieją bariery biologiczne chroniące żywe organizmy
przed nadmiernym stężeniem pierwiastków chemicznych .

Działanie barier biologicznych jest jednak ograniczona i przy ich osłabieniu
( np. chorobą, stresem ) następuje nagromadzenie toksyn
w miękiszowych narządach człowieka, bądź w tkankach twardych lub skórnych .


Pierwiastki toksyczne przedostają się z zakażonego środowiska
wodnego (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Sr), z gleby: ( Cd , Zn , B , Sn , Cs , Rb )
i powietrza poprzez przewód pokarmowy, oddechowy przez skórę,
przenikają przez barierę biologiczną krew - mózg
i poprzez łożysko do zarodka .

niedziela, 2 stycznia 2011

POWRÓT DO NATURY

ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ NAPRAWIAĆ!Zachodzące wokół nas zmiany cywilizacyjne , pośpiech ,
stres , hałas , zanieczyszczenie środowiska sprawiają ,
że szukamy ukojenia w naturze .
Tęsknimy za czystym niebem, orzeźwiającym powietrzem,
krystaliczną wodą, szumem drzew i śpiewem ptaków .
Stąd biorą się weekendowe wypady za miasto ,
kupowanie działek na wsi z dala od miejskiego zgiełku .
Ostatnio modny jest powrót do natury ,
uciekanie z miasta na łono przyrody ,
myślenie o ochronie uciśnionego środowiska.
Ta filozofia życia towarzyszyła ludzkości od wieków .

W okresie Oświecenia przyroda była lekiem na wady ludzkie .
Uwielbienie natury szczególnie
widoczne jest u J.J. Rousean i u encyklopedystów .

Pozytywiści traktowali przyrodę jako przeciwnika do pokonania .

W Romantyzmie natura jest tłem pochodzącym z klasycznej sielanki ,
bądź nieokiełzaną siłą splątanych ze sobą żywiołów .

Współczesny sposób naturalizmu najradykalniej wyłożony przez L. Feuerbacha ,
stwierdza że człowiek jest częścią przyrody .
Twierdził on że „ Powrót do przyrody , to jedyny środek ratunku „
oraz „ Człowiek jest tym ,co je „.

Środowisko przyrodnicze stanowi całość niezwykle złożonych relacji .
Każdy z nas wie o łańcuchu pokarmowym (kto kogo zjada ),
o obiegu azotu, węgla, wody i kilku innych substancji .

Przyroda jest strukturą stabilną , zmiana jednego czy dwu
elementów nie powoduje katastrofy , ale zmiana tysiąca
elementów może ten obraz zmienić .
Ekologia to złożony zespół pojęciowy , dla którego bazą
stała się współczesna wiedza o systemach .
Jeszcze do niedawna wydawało się że usunięcie jakiegoś
dokuczliwego elementu ze środowiska , uprzyjemni nam życie.
Teraz wiemy że na miejsce usuniętego wejdzie
nowy niekoniecznie spełniający nasze oczekiwania .

Klęskę poniosły australijskie próby walki z psem dingo ,
królikami, żabami,lub chińska walka z wróblami .

Zawsze było tak że zanikały jakieś gatunki a pojawiały się nowe .
W ostatnich latach proces odchodzenia bardzo przyspieszył.
Co roku znika z naszego świata jakaś niepowtarzalna jego część .
Naszym zadaniem jest zmiana sposobu patrzenia i dostrzegania
zmian zanim staną się katastrofą .