poniedziałek, 17 lutego 2014

Wyroby azbestowe.

 Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń Ziemi.

Wyroby zawierające azbest to eternit, płytki azbestowo-cementowe, izolacje, części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, płyty cementowe, ścianki ogniotrwałe.
Azbest  jest groźny dla zdrowia i życia ludzi.
Może wywołać choroby układu  oddechowego, nowotwory złośliwe i inne groźne zmiany w płucach.
Im więcej włókien azbestowych w powietrzu tym większe jest ryzyko zachorowania.

 W wyniku produkcji, obróbki, korozji, erozji i uszkodzeń mechanicznych wyrobów z azbestu, niewidoczne gołym okiem włókna azbestu przedostają się do powietrza, a następnie podczas wdychania  w postaci mikroskopijnych "igiełek" wbijają się w śluzówkę dróg oddechowych, a nawet mogą dostawać się do pęcherzyków płucnych.  I tu kumulują się w płucach i pozostają na całe życie, a objawy mogą pojawić się po latach nawet  po 20 -30 .
  Bezmyślność, brak wiedzy na temat szkodliwości  azbestu, sprawia, że często połamany i pokruszony eternit służy do utwardzania dróg i placów przed domem.
 Nierzadko niepotrzebny, uszkodzony eternit jest  wywożony na dzikie wysypiska, często do lasu,
 Deszcz wymywa spoiwo cementowe, odsłania włókna azbestu, które rozszczepiają się i odrywają się, spływając do gruntu lub przedostają się do powietrza.

Demontaż eternitu.

Wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2030 roku.
Nie wolno samemu usuwać wyrobów zawierających azbest, .
Usuwaniem, transportem i składowaniem tych wyrobów zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia i zajmujące się jego utylizacją.
 Nie wolno ponownie używać odpadów azbestowych.

 By zminimalizować emisję włókien azbestowych do otoczenia, przy usuwaniu azbestu powinny być przestrzegane następujące zasady:
- strefa prac powinna być odgrodzona i oznaczona żółtą tablicą : Uwaga azbest!
- wyroby powinno usuwać się a mokro
 - nie można stosować narzędzi na wysokoobrotowych ( wiertarek, szlifierek)
- nie kruszyć, nie łamać odpadów
- nie rzucać ich z wysokości
- odpady transportować w szczelnych (folia) i oznakowanych opakowaniach
-  odpady składować na legalnych  składowiskach