niedziela, 26 grudnia 2010

Las - bilans strat i zysków


Jak liczy się skarby przyrody ?
Co znajduje się po stronie zysków
a co po stronie strat ?

Lasy to zielone płuca naszej planety,
produkują ok. 27 mld.ton tlenu rocznie,
a pochłaniają dwutlenek węgla i zawarte
w atmosferze zanieczyszczenia.
Niektóre drzewa ( sosna, jałowiec i brzoza)
wydzielają do atmosfery substancje bakteriobójcze tzw. fitoncydy.
Lasy chronią przed erozją i powodziami, są naturalnym
zbiornikiem retencyjnym, filtrem i magazynem
zdrowej, czystej wody.
Lasy zajmują obecnie 28% powierzchni kraju.

Ile kosztuje las?

Na koszt składa się wiele elementów :
- koszty ogólne gospodarstwa,
- koszt posadzenia lasu ,
- koszt prac niezbędnych przy uprawie ,
- koszt wycinki,
-  koszt transportu ,
- koszt odnowienia czyli posadzenie nowego lasu.

Rachunek ten nie obejmuje jednego ważnego elementu jakim jest
wpływ ekosystemu leśnego na stosunki wodne, zapobieganie powodziom,
na wiatry, na skład i czystość atmosfery.

Nie obejmuje też wpływu na psychikę człowieka , korzystającego
z lasu w celach wypoczynkowych, ani wpływu na runo leśne ,
oraz inne rośliny i zwierzęta składające się na leśną biocenozę .

Przy oszacowaniu lasu nie bierze się tych elementów pod uwagę.
Czy staną one po stronie kosztów ?
Czy cena drewna będzie przez to wyższa ?
Ile potrzeba lat by wyrósł nowy las ?

Czy będą wykorzystywane mechanizmy twórcze nauki
i techniki by opracować technologie materiałów
zastępujących drewno i papier ?Las jest dobrem ogólnonarodowym , dlatego
wspólnie musimy dbać o jego czystość i dobry stan,
by te niepowtarzalne walory służyły przyszłym pokoleniom.

Jego zróżnicowana urokliwość zmienna o każdej
porze roku zachęca nas do spacerów przez cały rok.
sobota, 11 grudnia 2010

Ziemia - nasze dobro.Nasza miłość do samochodów, do wygód,
przywiązanie do przedmiotów i możliwość
zdobycia  coraz nowocześniejszego sprzętu
jest przyczyną najpoważniejszego kryzysu w dziejach ludzkości:


Degradacja lasów, emisja zanieczyszczeń, uzależnienia
od ropy naftowej i innych surowców naturalnych to skutek 
w dużej mierze naszych nienasyconych potrzeb.
 By zaspokoić nasze oczekiwania i potrzeby powstają olbrzymie zakłady przemysłowe,
bądź mniejsze firmy, dodajmy do tego przemysł wydobywczy i transport.
 Dochodzi do groźnych  zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza.
Zakłady przemysłowe często nie działają  w  zgodnie z podstawowymi
zasadami  społecznymi, regułami etyki a nawet uregulowaniami prawnymi .
 Zużywanie olbrzymich ilości paliw i chemikaliów, przyczynia się do wprowadzenia
wielu zanieczyszczeń do wszystkich elementów środowiska naturalnego.
Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się wzrost zużycia wody
powierzchniowej, jak i głębinowej.
Wzrasta także ilość wytwarzanych odpadów w tym odpadów niebezpiecznych,
jak również rośnie ilość ścieków komunalnych i przemysłowych..
Wzrasta wycinka lasów ponieważ wzrasta zużycie papieru,
zwłaszcza jako materiału opakowaniowego,
na który z powodzeniem nadaje się makulatura.
Przypomnę :  tona papieru to ok. 17 wyciętych  drzew ,
z jednego drzewa otrzymuje się średnio 60 kg papieru .
Przemysł zużywa znaczne ilości węgla i innych surowców naturalnych,
paliw i chemikaliów,
co też przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego przez przemysł wydobywczy.
Do dewastacji przyrody, zwłaszcza roślin i zwierząt przyczynie się
promieniowanie elektromagnetyczne,  hałas i wibracje.
 Również drapieżna ,ekspansywna , przemysłowa
uprawa roli przyczynie się do negatywnych zmian środowiska.
 Do gleby dostają się olbrzymie ilości  pestycydów i innych środków chemicznych.

Wszelkie działania człowieka są zagrożeniem dla ekosystemu.
  Przyroda sama  nie potrafi sobie z tym poradzić.

niedziela, 5 grudnia 2010

Śmieci....

Błękit  nieba ,  tlen  w  powietrzu  , 
czysta  woda  w  rzekach  ,  
blask  słońca ,  zielone  rośliny 
-  do  takiego  świata  tęsknimy , 
do  takiego  świata  jesteśmy  przystosowani.


Bardzo  łatwo  zachwiać  tę  delikatną   równowagę .
Obraz  Ziemi  kształtował  się  przez  miliony  lat .
Powstawały  góry, wysychały  morza,  rzeki  wymywały  nowe  koryta.
Zlodowacenia , wybuchy  wulkanów ,  trzęsienia  ziemi ,   powodzie
 i  susze  powodowały  przemiany  powierzchni  naszej  planety .
Działalność  ludzka  nie  wpływała  lub  wpływała  w  małym  stopniu na  obraz  przyrody .
Człowiek  używał   produktów  naturalnych  takich  jak  len ,  skóra ,
wełna ,  bawełna ,  drewno ,  ceramika ,  kamień  i  szkło.
Na  śmietniki  trafiało  mało  trwałych   odpadów ,
ponieważ  rzeczy  były  zbyt  cenne by  je  wyrzucić   a  odpadki  naturalne
powracały  do  biologicznego  źródła .
Nie  były  to  góry  śmieci   jakie  powstają  dziś .
 Przyroda  radziła  sobie  doskonale . Samo  robiło  się  czysto .

W  pewnym  okresie  sytuacja  zaczęła  się  zmieniać . 
Ingerencja  człowieka  w  naturalne  środowisko  zachwiała równowagę  w  przyrodzie .
 Najpierw  w  Europie  wycięto  lasy  ,   później  to  samo  stało  się z  lasami  tropikalnymi .
W  dziewiętnastym  wieku  zaczął  rozwijać  się  na  wielką  skalę
przemysł  wydobywczy  i  przetwórczy .
 Dym ,  góry  odpadów z  procesów  produkcyjnych  zmienił  krajobraz  naszej  planety .
Olbrzymia  ilość  i  rodzaj  odpadów  spowodowały ,
że przyroda  nie  mogła  poradzić  sobie  ze  zjawiskiem .
Rzeki  stawały  się  cuchnące  a  gleba  toksyczna .
Nie  istniał  mechanizm  biologiczny  ,  który  poradził  by  sobie
  z  polietylenem ,  żużlem  czy  olejem  maszynowym .
Rosła  sterta  materiałów  ,  których  żaden  proces  biologiczny
nie  był  w  stanie  wchłonąć .
Postęp   techniczny  spowodował  obniżkę  cen  wytwarzania ,
w  efekcie  zaczęto  wytwarzać  produkty  jednorazowe .
 To  właśnie  opakowania   jednorazowe  ,  rozkładające  się  setki lat
najdynamiczniej  powiększają   sterty  śmieci  .
W  latach  70-tych  ub.   stulecia badania  wykazały  ,
że  niektóre  substancje  trwale  zmieniają  środowisko   naturalne .
Są  to  związki  chloru  i  węgla, czyli  freony .( wchodzące  w  reakcję  z  ozonem )  i  fosforany  .
Obecność  fosforanów  w  glebie  jest  korzystna  dla  roślin , 
natomiast  jeżeli  dostaną  się  do  wody  sprawią  wzrost   glonów  ,
pobierając  światło  i  tlen  w  rzece  czy  jeziorze .
Powoduje  to  zakłócenia  w  procesie  fotosyntezy  i  zamieranie życia  w   wodzie .
Rozwój  przemysłu  i motoryzacji   zatruwa wodę i glebę pierwiastkami toksycznymi.
 Planeta zasypywana jest górą śmieci i odpadów toksycznych.