niedziela, 5 grudnia 2010

Śmieci....

Błękit  nieba ,  tlen  w  powietrzu  , 
czysta  woda  w  rzekach  ,  
blask  słońca ,  zielone  rośliny 
-  do  takiego  świata  tęsknimy , 
do  takiego  świata  jesteśmy  przystosowani.


Bardzo  łatwo  zachwiać  tę  delikatną   równowagę .
Obraz  Ziemi  kształtował  się  przez  miliony  lat .
Powstawały  góry, wysychały  morza,  rzeki  wymywały  nowe  koryta.
Zlodowacenia , wybuchy  wulkanów ,  trzęsienia  ziemi ,   powodzie
 i  susze  powodowały  przemiany  powierzchni  naszej  planety .
Działalność  ludzka  nie  wpływała  lub  wpływała  w  małym  stopniu na  obraz  przyrody .
Człowiek  używał   produktów  naturalnych  takich  jak  len ,  skóra ,
wełna ,  bawełna ,  drewno ,  ceramika ,  kamień  i  szkło.
Na  śmietniki  trafiało  mało  trwałych   odpadów ,
ponieważ  rzeczy  były  zbyt  cenne by  je  wyrzucić   a  odpadki  naturalne
powracały  do  biologicznego  źródła .
Nie  były  to  góry  śmieci   jakie  powstają  dziś .
 Przyroda  radziła  sobie  doskonale . Samo  robiło  się  czysto .

W  pewnym  okresie  sytuacja  zaczęła  się  zmieniać . 
Ingerencja  człowieka  w  naturalne  środowisko  zachwiała równowagę  w  przyrodzie .
 Najpierw  w  Europie  wycięto  lasy  ,   później  to  samo  stało  się z  lasami  tropikalnymi .
W  dziewiętnastym  wieku  zaczął  rozwijać  się  na  wielką  skalę
przemysł  wydobywczy  i  przetwórczy .
 Dym ,  góry  odpadów z  procesów  produkcyjnych  zmienił  krajobraz  naszej  planety .
Olbrzymia  ilość  i  rodzaj  odpadów  spowodowały ,
że przyroda  nie  mogła  poradzić  sobie  ze  zjawiskiem .
Rzeki  stawały  się  cuchnące  a  gleba  toksyczna .
Nie  istniał  mechanizm  biologiczny  ,  który  poradził  by  sobie
  z  polietylenem ,  żużlem  czy  olejem  maszynowym .
Rosła  sterta  materiałów  ,  których  żaden  proces  biologiczny
nie  był  w  stanie  wchłonąć .
Postęp   techniczny  spowodował  obniżkę  cen  wytwarzania ,
w  efekcie  zaczęto  wytwarzać  produkty  jednorazowe .
 To  właśnie  opakowania   jednorazowe  ,  rozkładające  się  setki lat
najdynamiczniej  powiększają   sterty  śmieci  .
W  latach  70-tych  ub.   stulecia badania  wykazały  ,
że  niektóre  substancje  trwale  zmieniają  środowisko   naturalne .
Są  to  związki  chloru  i  węgla, czyli  freony .( wchodzące  w  reakcję  z  ozonem )  i  fosforany  .
Obecność  fosforanów  w  glebie  jest  korzystna  dla  roślin , 
natomiast  jeżeli  dostaną  się  do  wody  sprawią  wzrost   glonów  ,
pobierając  światło  i  tlen  w  rzece  czy  jeziorze .
Powoduje  to  zakłócenia  w  procesie  fotosyntezy  i  zamieranie życia  w   wodzie .
Rozwój  przemysłu  i motoryzacji   zatruwa wodę i glebę pierwiastkami toksycznymi.
 Planeta zasypywana jest górą śmieci i odpadów toksycznych.

Brak komentarzy: