czwartek, 26 maja 2011

Zagrożenie flory i fauny.

..." a każdy gatunek jest zjawiskiem  unikalnym i nie dającym się zastąpić."

Na Ziemi żyje kilkanaście milionów gatunków roślin i zwierząt.
Wydaje się, że roślin jest tak dużo, że nigdy ich nie zabraknie. Można znaleźć je wszędzie w lasach, na łąkach, bagnach, torfowiskach , w ogródku i na skwerku.
A jednak wiele z nich może na zawsze zniknąć z powierzchni naszej planety, są to gatunki zagrożone wyginięciem, wymagające szczególnej ochrony. We wszystkich środowiskach i na wszystkich szerokościach geograficznych wymierają dzikie zwierzęta i rośliny .Czy wiesz, że z Ziemi  każdej minuty znika naturalny las o powierzchni 35 boisk piłkarskich.

Wszystkie organizmy żywe łącznie z ludźmi są od siebie zależne .
Dlatego bardzo ważna jest ochrona wszystkich gatunków.
 Główną przyczyną wysokiego stopnia zagrożenia naszej flory jest niszczenie lub naturalny zanik siedlisk.
To głównie z powodu szkodliwej działalności człowieka giną setki a nawet tysiące gatunków roślin i zwierząt, przez co pustoszeje biosfera, zmniejsza się różnorodność biologiczna,  w związku z tym zagrożona jest stabilizacja wielu ekosystemów.
Gatunki zagrożone wyginięciem opisuje się w tzw. Czerwonych Księgach, zawierających aktualne informacje  w poszczególnych krajach.
Czerwona Księga przedstawia stopień zagrożenia świata roślin i zwierząt, przyczynia się do edukacji społecznej w  zakresie ochrony przyrody, jest także przydatna w konkretnych działaniach aktywnej ochrony.

W Polsce wydano Czerwoną Księgę Zwierząt i Roślin.
Polska Czerwona Księga Roślin obejmuje paprotniki i rośliny kwiatowe wymarłe  lub zagrożone wyginięciem na terenie Polski . Zawiera  296 taksonów
Na ziemiach polskich wyginęło lub jest zagrożone wyginięciem nie tylko paprotniki i rośliny kwiatowe ale również rośliny niższe( pełniące niezmiernie ważną rolę): porosty, glony, śluzowce, grzyby i mszaki.

W Polskiej  Czerwonej Księdze  Zwierząt opisano gatunki zwierząt występujących we współczesnych granicach państwa, łącznie z 12-stą milową strefą polskich wód terytorialnych Bałtyku, odnotowano także gatunki wymarłe i zaginione w tym obszarze. Badanie fauny Polski pozwoliło  precyzyjnie ocenić stan populacji i stopień zagrożenia poszczególnych gatunków.

Brak komentarzy: