sobota, 30 stycznia 2016

Ryś - urodzony by być wolnym.

Ryś to drapieżnik, należy do rodziny kotowatych.
W Polsce wyróżnia się dwie populacje: nizinną i karpacką.
 Populacja karpacka: rysie zamieszkują  Tatry,  Beskidy, Bieszczady i Roztocze, populacja nizinna: północno- wschodnie tereny Polski.
Populacja Karpacka nie uległa zbyt drastycznym zmianom liczebności w ostatnich latach,
Natomiast w ciągu ostatnich lat zaobserwowano zmniejszenie a nawet miejscowy zanik populacji rysia  w północno- wschodniej Polsce. Przyczyną może być  rozdzielenie lasów i izolacja małych populacji w niedużych obszarach leśnych, bez możliwości migracji osobników pomiędzy subpopulacjami ( rysie migrują wyłączni terenami leśnymi), mogą też być zbyt intensywne odstrzały saren, będących głównym pożywieniem rysi, a także kłusownictwo. Rysie idąc śladami saren, same niestety często umierają w cierpieniach.
 Od 1995 roku rysie są pod ochroną.

 Na wskutek intensywnych polowań i nielegalnych odstrzałów w Puszczy Piskiej rysie wyginęły.
Przyrodnicy chcą odtworzyć populację  na Mazurach i przywrócić ten gatunek naturze.  W mazurskich lasach prowadzona jest reinkarnacja rysia w/g nowatorskiego programu prof. Krzywińskiego. W lasach budowane są woliery- zadaszone miejsca  imitujące naturalne warunki, w jakich żyją rysie.  Są tak zbudowane, że matka nie może opuścić tego miejsca natomiast młode mogą swobodnie wychodzić, by poznawać życie na wolności, a poznany świat staje się jego nowym domem. Rysie  młode rodzą się w maju i przez 9-10 miesięcy pozostają z matką.  Początkowo matka czuwa nad swoim dzieckiem, przywołuje go i ostrzega. Jej głos i zapach wskazuje malcowi gdzie ma wrócić. Małe rysie nie mają kontaktu z ludźmi..  Stopniowa nauka przy matce, pozwala rysiowi poznawać najbliższe otoczenie, później porusza się coraz dalej. Gdy rysie opuszczą woliery a co za tym idzie i matki, starsze rodzeństwo przejmuje opiekę nad nimi i uczy je polować  Bariery stworzone na starcie pozwalają przygotować je do życia na wolności. Chodzi o to by młode urodzone w niewoli, odzyskało dziki instynkt i potrafiło przetrwać w naturze.
 Rysie w czasie migracji, przemieszczają się terenami leśnymi, dlatego dobrze byłoby zaprojektować dzikie ekosystemy, zalesić pasy ziemi łącząc oddalone lasy, by  odtworzyć leśne korytarze Rysiowych  migracji.
Aktywna ochrona i pomoc jest konieczna by populacje ochronić przed wyginięciem i zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Ograniczenie, a najlepiej zaprzestanie polowań  i walka z kłusownictwem na ssaki kopytne to jedna z metod by pomóc przetrwać rysiom.


 Zdjęcie zrobione dwa dni przed polowaniami, czy je jeszcze spotkam???

Brak komentarzy: