niedziela, 20 listopada 2011

Lasy deszczowe

Bezcenne puszcze rosnące w strefie tropikalnej są zielonymi płucami świata,
 podczas procesu fotosyntezy pochłaniają z powietrza szkodliwy dwutlenek
węgla i wydzielają tlen. .
Mimo, że  są to lasy największe na świecie, to zajmują jedynie 6% powierzchni Ziemi. 
Wilgotny las równikowy rośnie tylko w trzech rejonach świata: Ameryce Środkowej 
i Południowej, Afryce Wschodniej i Środkowej oraz w Azji Południowo-Wschodniej
i na wyspach Pacyfiku. 

Znajduje się tu  niebywałe bogactwo roślin. Na jednym ha rośnie tam
ponad 100 gatunków (często  nie opisanych ) roślin.
Tereny te to prawdziwa kopalnia dla badaczy i twórców leków.
Oblicza się, że ponad 70% roślin o właściwościach przeciw nowotworowych pochodzi z lasów tropikalnych.

 Niestety obszary lasów tropikalnych drastycznie kurczą się, a wraz z nimi bezpowrotnie
giną unikalne gatunki roślin i zwierząt..
Rabunkowa gospodarka, nadmierna eksploatacja, poprzez wycinkę
i wypalanie olbrzymich ilości drzew  powoduje zagrożenie zaburzeń  hydrologicznych
na skalę światową i przyspiesza też zmiany klimatu na naszej planecie.

Lasy tropikalne zatrzymują jak gąbka wodę,  którą w trakcie procesu parowania oddają do atmosfery. Obszary po wycięciu lasów, podczas ulewnych deszczów nie są w stanie pochłonąć tak dużej ilości wody. Tworzą się strumyki,które wymywają glebę . Zamulone  strumyki trafiają do rzek i oceanów, niszcząc organizmy nie mogące przetrwać w takich warunkach, w oceanach  wymierają wrażliwe rafy koralowe.

 Lasy deszczowe to wysoka bioróżnorodność flory i fauny, to cenne przyrodniczo torfowiska, często to jedyny obszar zamieszkały przez dany gatunek.
 Intensywne wycinanie i wypalanie  lasów pociąga za sobą ograniczanie ilości zwierząt na tym terenie, ponieważ w ten sposób zabiera im się środowisko do życia : tereny łowieckie, wodopoje, miejsca do rozmnażania. Wykarczowanie połowy lasów  na Borneo, spowodowało olbrzymi spadek populacji orangutanów. Matki opiekujące się małymi przez 8 lat, są brutalnie zabijane przez drwali karczujących lasy albo przez robotników plantacji palm olejowych.

    "Kiedy wycinają las i gdy zostaje już ostatnie drzewo do ścięcia, na jego szczycie szuka schronienia samica orangutana z małym. Za żadne skarby nie da sobie odebrać dziecka. Jedynym sposobem, żeby dobrać się do matki jest ją zabić. Więc strzelają. Zabita samica spada na ziemię, a dziecko wczepione w sierść, nie chce jej puścić. – mówi Anna Dereszowska,"

 Ekolodzy alarmują, że wycinanie lasów tropikalnych a także coraz cieńsza warstwa ozonowa
jest przyczyną zmian klimatu na Ziemi, dlatego też ochrona lasów musi stać się nadrzędnym
priorytetem dla nas i naszej działalności.
Obrońcy przyrody od lat starają się chronić przed wycinką lasy deszczowe.
 które stabilizują klimat ziemski , regulują cykle wodne, zapobiegają procesowi
ocieplenia się klimatu ziemskiego.

Walka o ochronę lasów  deszczowych  jest  trudna, przede wszystkim, dlatego, 
że przeciwnikiem są często potężne korporacje, za którymi stoją wielkie pieniądze.

  Więcej wiadomości  znajdziesz:
http://www.wolfpunk.most.org.pl/lasy.htm
 http://www.ecoportal.com.pl/srodowisko/lasy-deszczowe
Czy wiesz , że co sekundę znika las równy powierzchni 2 boisk piłkarskich

Brak komentarzy: