sobota, 3 grudnia 2011

Woda - dar natury

Woda pokrywa ok. 70 % powierzchni naszego globu, ale tylko 2.5 %światowych zasobów
to woda słodka , a mniej niż 1 % to woda pitna.
Według prognoz WHO zasoby te kurczą się z roku na rok. Wzrost ludności, zanieczyszczanie
rzek i jezior, marnotrawienie jej a także globalne ocieplenie to główne przyczyny
zmniejszania się jej zasobów.
   Wodę w olbrzymich ilościach zużywa rolnictwo, hodowla, przemysł a także gospodarstwa domowe.
 Niedostatek wody, zwłaszcza wody pitnej może być jedną z głównych przyczyn
konfliktu na naszym globie.
Spór o zasoby wody rzeki Jordan i jeziora  Genezaret są
jedną z przyczyn konfliktu izraelsko-arabskiego.

 Według Światowej Organizacji Zdrowia 884 miliomów mieszkańców na Ziemi
nie ma  dostępu do  bezpiecznych źródeł wody. Oznacza to, że 1/8 ludzkości
cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.
3 % z nich żyje w Europie, 533% żyje w Azji, 38% w Afryce.
WHO szacuje, że każdego dnia  ok. 4 tysięcy dzieci  umiera z powodu chorób
związanych  z niedostatkiem czystej  wody, oznacza to , że co 20 sekund umiera jedno dziecko.
ONZ szacuje , że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30 - 50 razy
więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w krajach rozwijających się.

 Polska należy do krajów ubogich w wodę. Pod względem  zasobów nasz kraj
porównywalny jest  do Egiptu.  Dlatego należy zwrócić uwagę na  problem niedostatku
wody pitnej, należy ją oszczędzać i korzystać rozsądnie z jej zasobów.
  Od 1990 roku obserwuje się spadek zużycia wody.
Ten pozytywny trend spowodowany jest  świadomością światowego deficytu wody,
korzyściami majątkowymi ( mniejsze rachunki za wodę), a  także rozpowszechnianiem
wodooszczędnych rozwiązań technicznych ( pralki, zmywarki zaopatrzone  w funkcję oszczędzania wody).
I nie ważna jest przyczyna  Twoich oszczędności ważne:
-  byś zakręcał kurek, gdy myjesz zęby czy golisz się
- nie wylewał wody, którą możesz użyć wtórnie np. do podlewania ogrodka, sprzątania czy spłukania toalety,
-  szybko reagował na usterki instalacji wodnej i cieknące krany
-  wymienił krany na oszczędzające wodę przez zainstalowanie napowietrzaczy ( aerotorów)
-  używał pralki i zmywarki w sposób oszczędnościopwy, zużywający wodę w sposób
     adekwatny do   wielkości  załadowania
-  stosował ekologiczne rozwiązania np.system gromadzenia i filtrowania spływów
     deszczowych z dachu, które można wykorzystać do podlewania a nawet do spłukiwania toalety.

Oszczędność wody to nie tylko korzyści w domowym budżecie,
to także korzyści ogólnospołeczne.
Dużą rolę w oszczędzaniu wody może odegrać świadomość społeczna
wpajana już od najmłodszych lat.
 Korzystajmy z wody oszczędnie i  rozsądnie!

 Moje podobne strony :
Woda
Woda to życie


Brak komentarzy: