wtorek, 11 stycznia 2011

Woda

H 2 O z domieszką .

Ludwik Pasteur wysunął tezę :
„ Człowiek wypija 90 % swoich chorób"

Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia - WHO
„80 % wszystkich chorób współczesnej cywilizacji ma związek
z jakością wody pitnej ."


Woda !


Towarzyszy nam przez całe życie ,
Spada z nieba i znika w potoku,
Kapie z kranu i znika w Tobie ....
...bezbarwna, bez smaku, bez zapachu ciecz ....


Jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem chemicznym w przyrodzie.
Jednym z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów.
Mimo że większa część naszej planety pokryta jest wodami, wiele państw cierpi na brak zdrowej, czystej wody pitnej .
Postęp cywilizacyjny negatywnie wpływa na środowisko naturalne i wodę .
Zasoby wodne nieustannie zatruwane są chemikaliami , nawozami sztucznymi,
pestycydami, detergentami, metalami ciężkimi .

Woda powinna zawierać jedynie wodór i tlen (H2O ), w rzeczywistości są w niej rozpuszczalne minerały skalne i glebowe, substancje organiczne gnilne, toksyny, substancje przemysłowe i flora bakteryjna .

Woda w Polsce jest generalnie zła . Ekspansja zanieczyszczeń powierzchniowych i lotnych jest tak intensywna że naturalne warstwy Ziemi przestały pełnić funkcje filtracyjną .
Wody rzek i jezior skażone są ściekami przemysłowymi i komunalnymi .
Obecne w wodzie estrogeny naturalne, pozostałości leków antykoncepcyjnych
i terapii zastępczej, antybiotyki, środki ochrony roślin, nawozy i składniki różnych mas plastycznych prowadzą do zaburzeń rozwoju i funkcjonowania ciała, są także przyczyną zachorowań na nowotwory .
Z powodu zanieczyszczonych wód i zakazów kąpieli zamykane są ośrodki wczasowe.
Kontrole osadów jeziornych wykazują olbrzymie ilości gromadzących się metali ciężkich : ołowiu, kadmu, rtęci, chromu, arsenu, miedzi.
Jesteśmy największym trucicielem Bałtyku .
Zdolność do samooczyszczania morza, rzek i jezior dawno już została wykorzystana .

Dochodzi do tego brak nowoczesnych oczyszczalni, nie stosowanie technologi proekologicznych, słaba promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska, zbyt mała świadomość ekologiczna wśród ludności, złe nawyki oraz lekceważący stosunek społeczeństwa do kwestii wolnych, bezpłatnych dóbr ( woda, powietrze i gleba ) .

Miejskie wodociągi dostarczają wodę zdatną do picia ( często po przegotowaniu ) , oczyszczoną z mikroorganizmów chorobotwórczych i bakteriologicznych .
Woda wodociągowa pochodzi z wód gruntowych lub powierzchniowych,
by nadawała się do spożycia, należy ją oczyścić i uzdatnić.
Oznacza to że należy dodać do niej ( zawierającej szkodliwe dla zdrowia składniki: azotany, pestycydy, herbicydu i metale ) nowe chemikalia np. chlor, dający specyficzny smak i zapach .
Chlor może wchodzić w reakcje ze składnikami organicznymi tworząc szkodliwe trójhalometany .
Na jakość wody w naszych kranach wpływa długość i wiek sieci wodociągowej,
stan rur instalacji wewnętrznej i czas w jakim uzdatniona woda dotrze do odbiorcy .

Brak komentarzy: