środa, 2 lutego 2011

Śmieci, śmieci, śmieci...

Bliżej do lasu …niż do kontenera?

Kretonowe sukienki, lniane obrusy, papierowe torebki, papier do pakowanie,
szklane butelki na mleko ….powoli te produkty naturalne zastępowano produktami sztucznymi.

Nowoczesność… nylon, stylon, plastik, aluminium, baterie, smary,
olej samochodowy, nowoczesny sprzęt AGD,
                                                     nowoczesne  samochody…
                       a to wszystko trafia na wysypisko.

Wysypiska śmieci zasypywane są tysiącami ton opakowań foliowych,
puszek, częściami maszyn i elementami konstrukcji.

W nowoczesnym świecie gospodarowanie odpadami jest częścią prac
gospodarki komunalnej. Podstawowe jej zadanie to utrzymanie czystości
i porządku oraz zabezpieczenie warunków sanitarnych i bytowych,
ochrona środowiska a także oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi.

Gospodarka odpadami to przede wszystkim gromadzenie, sortowanie,
kompostowanie, recykling i utylizacja .

Przyjmuje się , że przeciętne gospodarstwo domowe produkuje rocznie
jedną tonę odpadów. Dlatego w gospodarce odpadami bardzo ważny element
stanowi pojedynczy człowiek.

Odpowiednie służby dbają o wyposażenie w kontenery do segregacji.

Nie tylko na osiedlach w miastach , również na wsiach pojawiły się kontenery na śmieci .

W sklepach znajdują się punkty zbiórki zużytych baterii .

A jednak nadal ktoś wywozi worki śmieci do lasu...

Ktoś zaśmieca lasy i okolice jezior plastikowymi opakowaniami po jogurtach i kefirach.

Ktoś zostawia plastikowe butelki po napojach, papierki po smacznych cukierkach,
puszki po piwie, po konserwach .

Naszemu społeczeństwu nadal brakuje odpowiedniej świadomości ekologicznej.

Jaki procent społeczeństwa segreguje odpady?

A jeśli my sami nie angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego,

kto nauczy nasze dzieci ochrony przyrody, segregacji śmieci ?

Kto pobudzi w nich świadomość ekologiczną ?

Z kogo wezmą przykład przebywając na łonie przyrody?

Dzieci są dobrymi obserwatorami i naśladowcami .


Zmieńmy swoje przyzwyczajenia, może to wpłynąć

na zmniejszenie ilości śmieci .

Brak komentarzy: