środa, 9 lutego 2011

Rolnictwo ekologiczne


Rolnictwo ekologiczne to system produkcji rolnej metodami ekologicznymi
opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie.
Jest to sposób gospodarowania, wykorzystujący możliwości przyrody,
zapewniający stałą żyzność gleb i zdrowotność zwierzyn i roślin.
To system uprawy rolnej , który dostarcza zdrową, świeżą i smaczną żywność.
Rolnictwo ekologiczne promuje zrównoważony system gospodarowania
względem upraw rolniczych, warzywnych, sadowniczych, zielarskich
oraz trwałych użytków zielonych.
Rolnictwo ekologiczne rygorystycznie zabrania bądź ogranicza stosowanie syntetycznych nawozów, pestycydów, herbicydów, zapraw nasiennych,sztucznych koncentratów, pasz przemysłowych ,nasion genetycznie modyfikowanych ( GMO) jak również hormonów wzrostu i antybiotyków dla zwierząt, oraz promieni jonizujących.

W wielu regionach Polski produkcja rolna w małych gospodarstwach
( ze względu na trudne warunki) jest bliska ekologicznej, dlatego
konieczna jest ( szczególnie w tych rejonach ) potrzeba edukacji ekologicznej
i pomocy finansowej a także umożliwienie zbytu produktów naturalnych,
by rozwijać tu produkcję ekologiczną .

Pomimo dynamicznego wzrostu systemu dotacji unijnych
i regulacji prawnych produkcji ekologicznych, skala produkcji ekologicznej
w Polsce w porównaniu z innymi państwami Europy jest niewielka.

Działania stosowane przez rolników w celu utrzymania
dobrej kondycji gleby i poprawę jej struktury :
- zamiast nawozów sztucznych stosuje się nawozy organiczne
i naturalne nawozy mineralne, w celu poprawy struktury gleby
i by zapobiegać jej erozji
- stosuje się w nim preparaty biologiczne oraz naturalne metody
ochrony roślin, nie stosuje się pestycydów
-w celu podwyższenia biologicznej aktywności i żyzności gleby
uwzględnia się urozmaicony i odpowiednio dobrany płodozmian
- materiał siewny i sadzeniowy musi być otrzymywany zgodnie
z zasadami rolnictwa ekologicznego
- dobór gatunków odmian roślin i ras zwierząt jest dokonywany
w oparciu o populacje, rasy i odmiany miejscowe z uwzględnieniem
ich odporności na choroby
- uprawa roślin z przeznaczeniem na przyoranie, przywrócenie upraw
roślin o dużym potencjale próchniczo-twórczym np. roślin motylkowych,
chroniących glebę przed erozją .
- przyorywanie słomy, które służy gromadzeniu się glebowej substancji
organicznej, zapobiega stratom azotu mineralnego z gleby
w procesie wymywania do wód.
- zakładanie zadrzewień śródpolnych w celu zapobiegania erozji gleby
i utracie składników pokarmowych.

Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zwiększenia udziału pożytecznych
organizmów w glebie, co sprzyja utrzymaniu zdrowotności roślin i zwierząt,
a w efekcie ma wpływ na zdrowie konsumentów .
Ekologiczne rolnictwo to nie moda ,lecz powrót człowieka do symbiozy z przyrodą .
Wzrost rozwoju rolnictwa ekologicznego jest wynikiem wzrostu
zapotrzebowania społeczeństwa na produkty ekologiczne, jego świadomy wybór
zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się .


3 komentarze:

bogart.info.pl pisze...

Rolnictwo ekologiczne staje się coraz bardziej modne i opłacalne.
Zapraszam na moją stronę, na której dostępna jest duża oferta maszyn rolniczych.

Daniel Detal pisze...

budowa biogazowni gwarantuje nam, że środowisko zostanie w pełni chronione.

Agro-Lech pisze...

Cieszymy się, że rolnictwo ekologiczne jest coraz bardziej popularne.