niedziela, 20 marca 2011

Era atomu

POWRÓT DO NATURY . IIPod moim oknem drozd buduje gniazdo .
Robi to niezwykle starannie i wzorcowo .
Skąd bierze się tego rodzaju wiedza ?
Powrót do natury, to wcale nie powrót do plaży dla naturystów - to skomplikowany
proces zmiany świadomości ludzi z równoczesnymi zmianami w produkcji i stosowaniu wyrobów .

Wiek dwudziesty nazywany jest wiekiem nauki , wiekiem kosmosu lub erą atomu .
To wiek nauki i rewolucji przemysłowej, wynalazków, oderwanie się od ziemi, lotu w kosmos , wyścigu zbrojeń, postępu  w  medycynie,  badania genetyczne i szypki przekaz informacji.
Charakterystycznym zjawiskiem właściwym dla tego stulecia jest nie istniejące wcześniej
połączenie nauki, techniki, przemysłu i pieniędzy .
Rewolucja naukowo- techniczna doprowadziła do katastrofy ekologicznej .
Paradoksem jest że to sprzężenie ( nauka, technika i pieniądze razem zastosowane) może być
lekarstwem na wiszącą nad Ziemią katastrofą .
Potrzebne jest wsparcie Instytucji Społecznych do troski o losy mieszkańców Ziemi .

Obowiązkiem , zarówno przemysłu jak i osób prywatnych jest dbanie o właściwe
wykorzystanie i zarządzanie światowymi zasobami naturalnymi .

Ekologia to złożony zespół pojęciowy , dla którego bazą stała się współczesna wiedza o systemach .

Ekologia -to wiedza jak przeżyć , to rozpaczliwa walka o przetrwanie człowieka na Ziemi .

Ekologia to zagospodarowanie odpadów przemysłowych jako półfabrykatu do innych celów ,
ale to także stosowanie w gospodarstwie domowym produktów nie niszczących środowiska ,
biodegradowalnych opakowań , nie stosowanie fosforanów a także segregacja śmieci,
to uświadamianie i zachęcanie młodzieży do priorytetowego traktowania problemów
środowiska naturalnego .

Powrót do natury w obecnych czasach , przy tak rozwiniętych technologiach jest możliwy poprzez
udoskonalenie procesu wytwarzania i taką organizację , by służył wszystkim ludziom ,
nie nie tylko tym którzy są związani płynącym stąd dochodem , bo Ziemia jest wspólna .

Problemem jest podział między stosunkowo małym światem bogatych i olbrzymim światem nędzy.
Są ludzie, którzy nie wiedzą, co robić z pieniędzmi, a gdzieś w Afryce tysiące jej mieszkańców
umiera  z głodu.
Obecnie zauważa się coraz częściej powrót  do natury w kosmetyce
i medycynie niekonwencjonalnej, do tradycyjnych metod  leczenia .

Brak komentarzy: